Cecilia Magnusson Sjöberg utreder förenklat uppgiftslämnande för företagen