IRI har tillsammans med KTH fått finansiering från Formas inom ramen för Smart Built Environment

KTH och Institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet har fått finansiering från Formas inom ramen för Smart Built Environment. Projektet är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån digitaliseringen möjligheter.

Utgångspunkten är den laboratoriemiljö som KTH byggt upp runt Live-In Lab, och som möjliggör optimering av resursanvändning och förbättrad hälsa genom datainsamling om enskilda individer. Digitaliseringen öppnar för nya former av övervakning och insamlande av data. Frågorna IRI fokuserar på är vad man får göra (rättsligt) och vad man bör göra (etiskt) med ny teknik.

Ytterst är forskningsprojektets ansats att säkerställa demokratiska och rättliga grundprinciper i en utveckling som berör stora delar av befolkningen. Läs mer på: http://mailchi.mp/0195668bd56f/kth-live-in-lab-december-nyhetsbrev-2017?e=42cf79fae1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: