SNS forskningsrapport: E-hälsa som app – dataskydd och datadelning

Antalet digitala vårdtjänster har exploderat under det senaste decenniet men lagstiftningen hänger inte med. Befintlig och tillkommande reglering behöver IT-anpassas, enligt juridikprofessor Cecilia Magnusson Sjöberg, författare till rapporten “E-hälsa som app – dataskydd och datadelning” som tagits fram i samarbete med SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle). Samtidigt är det viktigt att undvika alltför teknikspecifika lösningar som snabbt blir föråldrade. Bygg istället upp testmiljöer där juridiken får spela en proaktiv roll för att skapa rättsenliga IT-lösningar, rekommenderar Magnusson Sjöberg.

Fullständig forskningsrapport: https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/03/e-hlsa-som-app-inlaga.pdf
Källa: https://www.sns.se/artiklar/e-halsa-som-app-dataskydd-och-datadelning/

%d bloggers like this: