About / Organisation / Associates / Helena Andersson

Helena Andersson

Helena Andersson

.
Unit for Information Security at MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil and Contingencies Agency)
E-mail: helena.andersson@msb.se

Publications
  1. Rapport om rättsliga aspekter på informationssäkerhet åt Riksrevisionen inom ramen för Riksrevisionens utredning om ”Myndigheters interna kontroll och styrning av informationssäkerhet” 2007
  2. Informationssäkerhet – en rättsinformatisk uppgift, Festskrift till Peter Seipel. 2006
  3. Information Security, artikel skriven tillsammans med Louise Yngström i Legal Management of Information systems, ed Cecilia Magnusson Sjöberg 2005
    Legal aspects of Information Security, artikel i Legal Management of Information systems, ed Cecilia Magnusson Sjöberg 2005
  4. Elektronisk signatur ej accepterad av Regeringsrätten, artikel i Lov och Data nr 74 2003
  5. Informationsövervakning, artikel i nordisk årsbok i rättsinformatik 2002
  6. Europarådets konvention om cyberbrottslighet, artikel i Lov och Data nr 69 2002
  7. Samspel mellan juridiska krav och tekniska lösningar inom det dynamiska IT-området, en del av seminariet IT v Juridik 1999
  8. Legala aspekter på telekommunikationstjänster, IRI-rapport 1992:4 (under namnet Helena Olsson)