Access to Information konferens, juni 2010

Dokumentation från konferensen Access to Information: future knowledge organisations som IRI har organiserat, tillsammans med KB, finns nu tillgänglig.
Konferensen hölls på engelska och några av temana var Copyright and Access to Knowledge in the Digital Age, Privacy Protection in the Digital Library, och Cross-border Licensing.

Debatt kring EU:s nya lagförslag om censur av barnpornografi på Internet

Debatt torsdag 6:e maj kl. 13-15 vid Göteborgs universitet.

EU har nyligen presenterat ett lagförslag som innebär ökad censur på Internet i syfte att bekämpa barnpornografi. I Sverige filtrerar redan internetleverantörer webbsidor med barnpornografiskt material. Men var går gränsen för vad som ska censureras på nätet? Hur effektiva är egentligen dessa filter? Och vilka konsekvenser har tekniken för yttrandefriheten?

Seminarium – Cloud Computing

Den 2 februari 2010 anordnas ett seminarium om “Cloud Computing”, där molnets viktigaste områden – teknik, säkerhet och juridik – ska diskuteras. Bland talarna återfinns Cecilia Magnusson Sjöberg. En efterföljande “Workshop” den 3 februari kommer att behandla juridiska knäckfrågor och säkerhetsaspekter.

Seminariet och Workshopen arrangeras av Affärsvärlden och NyTeknik. För ytterligare information, och anmälan, vänligen besök “Cloud Computing ur ditt perspektiv” (Affärsvärlden/NyTeknik).

Lansering av “Levende lov”

Projektet “Levende lov” ämnar framställa ett rättsligt informationssystem som tillgängliggör den norska rätten på ett effektivt och användarvänligt sätt till den norska allmänheten. Tjänsten har inhämtad inspiration från Staffan Malmgrenslagen.nu“.

Ytterligare information (pressmeddelande).

Projektets webbplats.