Installationsföreläsning med Peter Wahlgren | Från Lex Scripta till Lag 4.0, 22 jan 2020

Med anledning av professor Peter Wahlgrens tillträde till
Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap har Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet äran att bjuda in till installationsföreläsning med titeln Från Lex Scripta till Lag 4.0.

Den tidigare innehavaren av professuren, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, inleder med att presentera sin forskning. Installationsföreläsningen åtföljs av servering av lättare förtäring och dryck.

Tid: onsdagen den 29 januari 2020 kl. 17–18
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Vänligen anmäl dig till david.assadkhan@juridicum.su.se senast den 22 januari 2020

Novus rapport | AI är en samhällsfråga

Tillsammans med addAI har Novus gjort en undersökning om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten bör ses som ett första steg för att kunna gräva djupare i frågor kring AI och samhällsutvecklingen.

IRI:s medarbetare professor Cecilia Magnusson Sjöberg har medverkat i undersökningen som handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Om man t.ex. tror att framtiden kommer vara mer eller mindre demokratisk, om ens personliga data kommer bli mer eller mindre värd och om de stora teknikbolagens inflytande kommer vara större eller mindre. Vi har också undersökt frågor om inställningen till offentlighetsprincipen och AI i offentlig sektor, personlig integritet och vilken aktör man har störst förtroende för när det gäller att skydda ens personliga data.

Syftet med undersökningen har varit att bredda samhällsdebatten om AI genom att inkludera den svenska allmänhetens attityder i frågor av detta slag.

Källa: https://novus.se/tjanster/novus-academy/rapporter/
Rapporten: https://novus.se/wp-content/uploads/2019/12/novusaddairapportairensamhllsfrgadec2019.pdf

IRI is Event Partner at CPDP2020 “Data Protection and Artificial Intelligence”, Jan 22-24, 2020

IRI is event partner at the 13th international conference CPDP2020 – Computers, Privacy and Data Protection. This year’s conference “Data Protection and Artificial Intelligence” will be held on January 22-24, 2020 in Brussels, Belgium.

As a world-leading multidisciplinary conference CPDP offers the cutting edge in legal, regulatory, academic and technological development in privacy and data protection. Within an atmosphere of independence and mutual respect, CPDP gathers academics, lawyers, practitioners, policy-makers, industry and civil society from all over the world in Brussels, offering them an arena to exchange ideas and discuss the latest emerging issues and trends. This unique multidisciplinary formula has served to make CPDP one of the leading data protection and privacy conferences in Europe and around the world.

Source and more information.

CALIcon19 Conference

The CALIcon Conference is one of the longest-running legal education conferences in the United States. The conference brings together law school faculty, librarians, IT professionals, and administrators to share ideas, innovations, experiences and best practices in legal education/technology that you can use at your law school.

CALIcon exhibitors have traditionally been those in the education software and legal research industries. However, with the increasing emphasis on creating “practice ready law students,” we are also beginning to see companies from the legal practice world use CALIcon as a way to introduce themselves to the new market.

Source and more information: https://www.cali.org/CALI-Conference

AddAI | Finns det “svensk AI”? – välkommen till frukostseminarium, 27 nov, 2019

Under hösten 2019 har addAI.org, tillsammans med Novus, undersökt över 1.000 svenskars syn på en nära framtid med AI och smarta algoritmer.

AddAI bjuder tillsammans med Novus in till frukostseminarium för att presentera deras analys av undersökningen samt öppna för en givande diskussion kring denna.

Tid: Onsdagen den 27 november 2019 kl. 08.30-10.00
Plats: F7 Konferens (Ljusgården), Fleminggatan 7, Stockholm

Kaffe serveras från 08.30. Vi startar upp 09.00.

Anmälan: https://www.eventbrite.se/e/vad-ar-svensk-ai-valkommen-till-frukostseminarium-biljetter-80021820419

Källa och mer information: http://www.addai.org/index.php/event/finns-det-svensk-ai-valkommen-till-frukostseminarium/

IRIs föreståndare Peter Wahlgren tilldelas Torsten och Ragnar Söderbergs professur

Professor Peter Wahlgren har tilldelats Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap för perioden 2019-2023. Professuren kommer att ägnas åt ett forskningsprojekt om lagstiftningsteknik i en digital miljö som präglas av en allt mer omfattande tillämpning av artificiell intelligens (AI).

Tillämpningen av nya teknologier som AI, systemtänkande och olika former av it-lösningar kan komma att få dramatiska konsekvenser för lagstiftningsteknik och lagstiftningsprocesser. De nya teknologierna kan användas på områden som hittills har varit rättsligt reglerade. Rättslig reglering kan i flera fall ersättas av programvara vilket gör rättslig reglering irrelevant eller onödig samtidigt som den kan bidra till effektivare reglering.

Bruket av AI och robotiserade system väcker frågor kring hur teknologi kan komma att ersätta demokratiskt framtagna lagar samt vilka normativa, rättsstatliga och demokratiska konsekvenser detta kan få. Finns det en risk för att demokrati ersätts av teknokrati? Exempelvis kan det uppstå problem kring kraven på offentlighet och insyn i lagstiftningsprocessen och rättstillämpningen. Vidare väcker projektet frågor kring gränsen mellan lagstiftning och it-teknologi samt hur man kan förhindra missbruk och manipulation när nya teknologier tillämpas på områden som traditionellt har varit rättsligt reglerade. Projektet kommer också att analysera förändringar i lagstiftningsprocessen mot bakgrund av rättens internationalisering samt kraven på förenkling och effektivisering. Ett av projektets syften är att utifrån ovannämnda problemställningar analysera hur regleringsmodeller kan utformas och utvärderas.

Peter Wahlgren kommer att samarbeta med och delta i andra utvecklingsprojekt knutna till studier av sambandet mellan AI och rättsinformatik, exempelvis självkörande bilar, e-hälsa och smarta hus.

Arbetet kommer att dokumenteras löpande i artikelform och avslutas med en monografi.

En installationsföreläsning kommer att hållas senare i höst.

Om Torsten och Ragnar Söderbergs professur
Professuren instiftades år 2006 då Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser donerade 25 miljoner kronor till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Donationen ska användas till att finansiera en cirkulerande forskningsprofessur i rättsvetenskap som kan innehas av professorer vid fakulteten för en period av högst fyra år i taget. Innehavaren ska under denna period normalt ägna all sin tid åt forskning och är därmed befriad från sin undervisningsskyldighet.

The Nordic Conference on Legal Informatics, Nov 12-14, 2019

The Nordic Conference on Legal Informatics 2019 will take place on November 12-14, 2019, at the University of Lapland, Rovaniemi, Finland. Three focus areas have been announced: Digital Rights, Digital Lawyers and Digital Courts.

The Conference is organized by The Institute for Law and Informatics, Law, Technology and Design Thinking Research Group and Procedures & Processes Research Group at the University of Lapland, Faculty of Law.

More information and program.

 

 

CDPC Symposium 2020 | Digital State: Digitalisation of Public Administration and Public Administration of Digital Technologies, Apr 23-24, 2020

The international CDPC symposium “Digital State: Digitalisation of Public Administration and Public Administration of Digital Technologies” will take place on the 23rd and 24th of April 2020, at Université Panthéon-Assas, in Paris, France. The works presented at the colloquium will be published by November 2020. Call for papers deadline is 1st of December 2019.

Source and more information: https://internet-governance.fgv.br/sites/internet-governance.fgv.br/files/publicacoes/call_for_papers_digital_state_3.pdf

WeRobot 2020, April 2-4, 2020

WeRobot is the premiere international conference on law and policy relating to Robotics. The conference began at Miami Law in 2012, and it returns to Miami roughly every second year, generally alternating between east and west coasts. Recent successful bids for the conference include Yale and Stanford University.

WeRobot 2020 welcomes diverse contributions from academics, practitioners, and other thinkers. WeRobot fosters inclusive conversations between people conceptualizing, designing, building, and deploying robots, and those designing or influencing our sociotechnical reality.

On April 2-4, 2020, the east coast edition will head north to Canada, and will be hosted by the Centre for Law, Technology and Society at the University of Ottawa.

Call for proposals is available at: https://uottawa.us14.list-manage.com/track/click?u=7b52b817e6b79d902e8cbaae5&id=aac3b925b7&e=7254caecfd

Source and more information: https://techlaw.uottawa.ca/werobot

Stiftelsen för Rättsinformation | Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid, 26 nov 2019

Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid

Plats: Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26, Stockholm
Tid: 09.00-16.30, prel. Jubileumsmingel 17-19. Registrering från 09.00.
Arrangör: Stiftelsen för Rättsinformation

Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och andra intresserade men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här. OSA: 15/11
Obs vid eventuellt förhinder: Kontakta anna.henriksson@im.uu.se

Det är i år 30 år sedan stiftelsens förordnande signerades och Stiftelsen för rättsinformation skapades ”för att i rättsäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten”. Då som nu verkar stiftelsen och dess medlemsorganisationer i denna anda och i samband med årets konferens med efterföljande jubileumsmingel uppmärksamma och firar vi 30 år som aktiv aktör i att sprida rättsinformation.

Konferensens program kommer att ta avstamp i rättsinformationen och rättskällornas historia, den nya tekniken och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden blickar vi framåt i den alltmer automatiserade och digitala vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida offentliga Sverige.

ACM FAT* 2020 | Fairness, Accountability, and Transparency, Jan 27-30, 2020

ACM FAT* is an interdisciplinary conference dedicated to bringing together a diverse community of scholars from computer science, law, social sciences, and humanities to investigate and tackle issues in this emerging area. Research challenges are not limited to technological solutions regarding potential bias, but include the question of whether decisions should be outsourced to data- and code-driven computing systems. The conference particularly seek to evaluate technical solutions with respect to existing problems, reflecting upon their benefits and risks; to address pivotal questions about economic incentive structures, perverse implications, distribution of power, and redistribution of welfare; and to ground research on fairness, accountability, and transparency in existing legal requirements.

The ACM FAT* 2020 conference, held in Barcelona on Jan 27-30, has five main focuses: Computer Science; Law; Social Sciences and Humanities; Practice and Experience; and Education.

Source and more information: https://fatconference.org/2020/index.html

ECAI2020 | Paving the way towards Human–Centric AI, June 8-12, 2020

The biennial European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) is Europe’s premier venue for presenting scientific results in AI. Under the general theme “Paving the way towards Human–Centric AI”, the 24th edition of ECAI will be held in Santiago de Compostela, a UNESCO’s World Heritage City which is the destination of unique Routes that cross all Europe since the Middle Ages. The conference dates are 10-12 June 2020, with the tutorials, workshops and other events taking place on 8-9 June, 2020.

Source and more information: http://ecai2020.eu/

Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Årets konferens hålls på Kistamässan i Stockholm den 9-10 oktober. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, kommer bland annat att tala om juridiska utmaningar med digitalisering under konferensens första dag. Läs mer på https://eforvaltningsdagarna.se/

AI Competence for Sweden – utbildning och kompetens­utveckling inom Artificiell Intelligens

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI, som ska stärka Sveriges kompetens och konkurrenskraft men också främja det livslånga lärandet. Sju lärosäten medverkar i initiativet AI Competence for Sweden: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Fler lärosäten kan komma att ansluta till initiativet.

Källa och mer information: https://ai-competence.se/

IRI participate in two new projects funded by KTH’s strategic research area ICT – The next generation

IRI’s co-workers are engaged in two projects recently funded by the Royal Institute of Technology’s (KTH)strategic research area ICT-The next generation, which also includes Stockholm University.

DataLEASH: Leaming And SHaring under Privacy Constraints. The research objective is to develop and analyze data analysis tools with disclosure control based on provable guarantees, for learning and sharing in an adversarial setting, both in terms of theoretical results and application to concrete scenarios. Concretely, this means privacy risk assessment (metrics, methodology, legal constraints) and privacy-preserving learning (mechanisms, privacy-utility trade-off).

EXTREME: Explainable and Ethical Machine Leaming for Knowledge Discovery from Medical Data Sources. This project involves the use of historical medical data and accompanying predictive models in order to predict illnesses in humans in advance and thereby allow for preventive medical actions, SU addressing the legal and ethical considerations.

SU’s Project leader and contact person at the Law department for DataLEASH is Cecilia Magnusson Sjöberg. SU’s Project leader and contact person at the Law department for EXTREME is Stanley Greenstein.

The projects will in a first phase run for one year and the Law department has for this purpose received SEK 1.410.000. Both projects may thereafter be prolonged in a second phase, which in addition to the first year will last four years. Prolongations are depending on reviews that will take place end of 2019.

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019, 25-26 sep, 2019

Tiden då arkivarier arbetade med traditionella arkivfrågor är över. I dagens samhälle ökar kraven på att de moderna förvaltningarna ska ta betydligt större ansvar kring hantering och styrning av verksamhetens information. Allt från upprättande genom uppstyrning av mallar och metadata till klassning med informationssäkerheten i fokus, till styrning av lagringsplatser och slutligen korrekt arkivering.

På Ability Partners nya konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Välkommen till en högaktuell konferens den 25-26 september där du får lyssna till flera experter och praktikfall om andra verksamheters hållbara och effektiva informationsförvaltning, från skapande till bevarande.

Källa och mer information.

The inaugural ReMeP 2019, Sep 23-24, 2019

The inaugural ReMeP 2019 – Research Meets Practice Legal Informatics Conference will take place in Vienna, Austria on 23-24 September 2019.

The conference will feature keynotes, panels, workshops and a presentation of a brand new book on FinTech. On the first day, for example, there will be three interesting keynote speeches delivered by renowned experts in the areas of computers and the law: Professor em. Robert Kowalski, Imperial College London and Professor Florian Matthes, Technical University of Munich.

Day 2 is set aside for workshops. Researchers will present their informatics projects in four blocks of concurrent sessions. Afterwards they will be available to answer questions and discuss ideas.

Source and more information.

Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference, Nov 7, 2019

Endagarskonferensen Autonomy in Digital Society (Autonomi i det digitala samhället) kommer att hållas på Stockholm universitet den 7 november 2019. Huvudtalare är medieteoretikern Richard Grusin, professor i engelska vid universitetet i Wisconsin-Milwaukee, och filosofen Peter-Paul Verbeek, professor i teknikfilosofi vid universitetet i Twente.

Konferensen behandlar frågor om autonomi i det digitala samhället. När fler och fler aspekter av det vardagliga livet beror av och sköts via digitala tjänster, kanaler och hjälpmedel, vilka blir konsekvenserna för individens sociala, kulturella, politiska och juridiska integritet? Kan vi kontrollera den digitala informationsinfrastrukturen som genomsyrar vår vardag? Eller är det snarare än en fråga om kontroll en fråga om att vi står inför en ny typ av emancipatorisk, demokratisk och global digital nätverkskultur?

Källa och mer information.

The Geneva Cybersecurity Law & Policy Conference, Jun 20, 2019

The Law School of the University of Geneva organizes on June 20, 2019, the second edition of the Geneva Cybersecurity Law & Policy Conference on the topic How to allocate liability. This conference is aligned with the University of Geneva digital strategy to engage actively in global digital policy discussions: www.unige.ch/digital.

Website: www.cybersecurity-liability.ch
Detailed program: https://www.unige.ch/droit/cybersecurity-liability/programme/

 

KTH Live-In Lab Seminarium, Jun 3, 2019

On June 3rd, you are welcome to R1, the old nuclear reactor hall below KTH Live-In Lab, on KTH Campus
Drottning Kristinas Väg 51, to a busy afternoon with everything from site visits and seminars to technology demo and networking mingle. We present the results from ongoing and upcoming research and development projects as well as an interview with the students living in the apartments. More information and program.

Welcome!
Jonas Anund Vogel, Director Live-In Lab

When: 3rd of June 2019
Site visits: 1400-1445, Malvinas Väg 14 and 16
Presentations: 1500, R1 reactor hall, Drottning Kristinas Väg 51

Registration via the website no later than May the 27th.
Questions? Email javogel@kth.se