Postdoktoralt stöd – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjuder ansökningar om postdoktoralt stöd. Detta ger nydisputerade forskare med intresse för området samhällsskydd och beredskap möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär inom området och därmed bidra till kunskapsutveckling och kompetensuppbyggnad inom fältet.

Source: RP – Postdoktoralt stöd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: