0 comments on “ECAI2020 | Paving the way towards Human–Centric AI, June 8-12, 2020”

ECAI2020 | Paving the way towards Human–Centric AI, June 8-12, 2020

The biennial European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) is Europe’s premier venue for presenting scientific results in AI. Under the general theme “Paving the way towards Human–Centric AI”, the 24th edition of ECAI will be held in Santiago de Compostela, a UNESCO’s World Heritage City which is the destination of unique Routes that cross all Europe since the Middle Ages. The conference dates are 10-12 June 2020, with the tutorials, workshops and other events taking place on 8-9 June, 2020.

Source and more information: http://ecai2020.eu/

0 comments on “Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019”

Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Årets konferens hålls på Kistamässan i Stockholm den 9-10 oktober. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, kommer bland annat att tala om juridiska utmaningar med digitalisering under konferensens första dag. Läs mer på https://eforvaltningsdagarna.se/

0 comments on “CPDP 2020 | Data Protection and Artificial Intelligence, Jan 22-24, 2020”

CPDP 2020 | Data Protection and Artificial Intelligence, Jan 22-24, 2020

The 13th international conference CPDP2020 – Computers, Privacy and Data Protection – will be held on January 22-24, 2020 in Brussels, Belgium.

As a world-leading multidisciplinary conference CPDP offers the cutting edge in legal, regulatory, academic and technological development in privacy and data protection. Within an atmosphere of independence and mutual respect, CPDP gathers academics, lawyers, practitioners, policy-makers, industry and civil society from all over the world in Brussels, offering them an arena to exchange ideas and discuss the latest emerging issues and trends. This unique multidisciplinary formula has served to make CPDP one of the leading data protection and privacy conferences in Europe and around the world.

Source and more information.

0 comments on “Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019, 25-26 sep, 2019”

Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019, 25-26 sep, 2019

Tiden då arkivarier arbetade med traditionella arkivfrågor är över. I dagens samhälle ökar kraven på att de moderna förvaltningarna ska ta betydligt större ansvar kring hantering och styrning av verksamhetens information. Allt från upprättande genom uppstyrning av mallar och metadata till klassning med informationssäkerheten i fokus, till styrning av lagringsplatser och slutligen korrekt arkivering.

På Ability Partners nya konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Välkommen till en högaktuell konferens den 25-26 september där du får lyssna till flera experter och praktikfall om andra verksamheters hållbara och effektiva informationsförvaltning, från skapande till bevarande.

Källa och mer information.

0 comments on “The inaugural ReMeP 2019, Sep 23-24, 2019”

The inaugural ReMeP 2019, Sep 23-24, 2019

The inaugural ReMeP 2019 – Research Meets Practice Legal Informatics Conference will take place in Vienna, Austria on 23-24 September 2019.

The conference will feature keynotes, panels, workshops and a presentation of a brand new book on FinTech. On the first day, for example, there will be three interesting keynote speeches delivered by renowned experts in the areas of computers and the law: Professor em. Robert Kowalski, Imperial College London and Professor Florian Matthes, Technical University of Munich.

Day 2 is set aside for workshops. Researchers will present their informatics projects in four blocks of concurrent sessions. Afterwards they will be available to answer questions and discuss ideas.

Source and more information.

0 comments on “Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference, Nov 7, 2019”

Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference, Nov 7, 2019

Endagarskonferensen Autonomy in Digital Society (Autonomi i det digitala samhället) kommer att hållas på Stockholm universitet den 7 november 2019. Huvudtalare är medieteoretikern Richard Grusin, professor i engelska vid universitetet i Wisconsin-Milwaukee, och filosofen Peter-Paul Verbeek, professor i teknikfilosofi vid universitetet i Twente.

Konferensen behandlar frågor om autonomi i det digitala samhället. När fler och fler aspekter av det vardagliga livet beror av och sköts via digitala tjänster, kanaler och hjälpmedel, vilka blir konsekvenserna för individens sociala, kulturella, politiska och juridiska integritet? Kan vi kontrollera den digitala informationsinfrastrukturen som genomsyrar vår vardag? Eller är det snarare än en fråga om kontroll en fråga om att vi står inför en ny typ av emancipatorisk, demokratisk och global digital nätverkskultur?

Källa och mer information.

0 comments on “2nd International PhD Colloquium on the Regulation of New Technologies, Jun 20, 2019”

2nd International PhD Colloquium on the Regulation of New Technologies, Jun 20, 2019

The Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) is organizing the second edition of the PhD Colloquium on “The Regulation of New Technologies” which will take place at Tilburg University on 20 June 2019.

Source and more information: https://www.tilburguniversity.edu/show/event-phd-colloquium-regulation-new-technologies/

 

 

0 comments on “Syddansk Universitet | Konferencen i Nordisk Forvaltningsret, Aug 20-22, 2019”

Syddansk Universitet | Konferencen i Nordisk Forvaltningsret, Aug 20-22, 2019

Juridisk Institut på Syddansk Universitet er i år vært for Konferencen i Nordisk Forvaltningsret under temaet Digital Forvaltning. Konferencen afholdes i Odense Adelige Jomfrukloster 20-22 august 2019.

Source: Nordisk forvaltningsretlig konference_call for papers.pdf