1 comment on “The Nordic Conference on Legal Informatics, Nov 12-14, 2019”

The Nordic Conference on Legal Informatics, Nov 12-14, 2019

The Nordic Conference on Legal Informatics 2019 will take place on November 12-14, 2019, at the University of Lapland, Rovaniemi, Finland. Three focus areas have been announced: Digital Rights, Digital Lawyers and Digital Courts.

The Conference is organized by The Institute for Law and Informatics, Law, Technology and Design Thinking Research Group and Procedures & Processes Research Group at the University of Lapland, Faculty of Law.

More information and program.

 

 

0 comments on “WeRobot 2020, April 2-4”

WeRobot 2020, April 2-4

WeRobot is the premiere international conference on law and policy relating to Robotics. The conference began at Miami Law in 2012, and it returns to Miami roughly every second year, generally alternating between east and west coasts. Recent successful bids for the conference include Yale and Stanford University.

WeRobot 2020 welcomes diverse contributions from academics, practitioners, and other thinkers. WeRobot fosters inclusive conversations between people conceptualizing, designing, building, and deploying robots, and those designing or influencing our sociotechnical reality.

On April 2-4, 2020, the east coast edition will head north to Canada, and will be hosted by the Centre for Law, Technology and Society at the University of Ottawa.

Call for proposals is available at: https://uottawa.us14.list-manage.com/track/click?u=7b52b817e6b79d902e8cbaae5&id=aac3b925b7&e=7254caecfd

Source and more information: https://techlaw.uottawa.ca/werobot

0 comments on “Stiftelsen för Rättsinformation | Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid, 26 nov 2019”

Stiftelsen för Rättsinformation | Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid, 26 nov 2019

Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid

Plats: Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26, Stockholm
Tid: 09.00-16.30, prel. Jubileumsmingel 17-19. Registrering från 09.00.
Arrangör: Stiftelsen för Rättsinformation

Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och andra intresserade men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här. OSA: 15/11
Obs vid eventuellt förhinder: Kontakta anna.henriksson@im.uu.se

Det är i år 30 år sedan stiftelsens förordnande signerades och Stiftelsen för rättsinformation skapades ”för att i rättsäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten”. Då som nu verkar stiftelsen och dess medlemsorganisationer i denna anda och i samband med årets konferens med efterföljande jubileumsmingel uppmärksamma och firar vi 30 år som aktiv aktör i att sprida rättsinformation.

Konferensens program kommer att ta avstamp i rättsinformationen och rättskällornas historia, den nya tekniken och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden blickar vi framåt i den alltmer automatiserade och digitala vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida offentliga Sverige.

0 comments on “ACM FAT* 2020 | Fairness, Accountability, and Transparency, Jan 27-30, 2020”

ACM FAT* 2020 | Fairness, Accountability, and Transparency, Jan 27-30, 2020

ACM FAT* is an interdisciplinary conference dedicated to bringing together a diverse community of scholars from computer science, law, social sciences, and humanities to investigate and tackle issues in this emerging area. Research challenges are not limited to technological solutions regarding potential bias, but include the question of whether decisions should be outsourced to data- and code-driven computing systems. The conference particularly seek to evaluate technical solutions with respect to existing problems, reflecting upon their benefits and risks; to address pivotal questions about economic incentive structures, perverse implications, distribution of power, and redistribution of welfare; and to ground research on fairness, accountability, and transparency in existing legal requirements.

The ACM FAT* 2020 conference, held in Barcelona on Jan 27-30, has five main focuses: Computer Science; Law; Social Sciences and Humanities; Practice and Experience; and Education.

Source and more information: https://fatconference.org/2020/index.html

0 comments on “ECAI2020 | Paving the way towards Human–Centric AI, June 8-12, 2020”

ECAI2020 | Paving the way towards Human–Centric AI, June 8-12, 2020

The biennial European Conference on Artificial Intelligence (ECAI) is Europe’s premier venue for presenting scientific results in AI. Under the general theme “Paving the way towards Human–Centric AI”, the 24th edition of ECAI will be held in Santiago de Compostela, a UNESCO’s World Heritage City which is the destination of unique Routes that cross all Europe since the Middle Ages. The conference dates are 10-12 June 2020, with the tutorials, workshops and other events taking place on 8-9 June, 2020.

Source and more information: http://ecai2020.eu/

0 comments on “Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019”

Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Årets konferens hålls på Kistamässan i Stockholm den 9-10 oktober. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, kommer bland annat att tala om juridiska utmaningar med digitalisering under konferensens första dag. Läs mer på https://eforvaltningsdagarna.se/

0 comments on “CPDP 2020 | Data Protection and Artificial Intelligence, Jan 22-24, 2020”

CPDP 2020 | Data Protection and Artificial Intelligence, Jan 22-24, 2020

The 13th international conference CPDP2020 – Computers, Privacy and Data Protection – will be held on January 22-24, 2020 in Brussels, Belgium.

As a world-leading multidisciplinary conference CPDP offers the cutting edge in legal, regulatory, academic and technological development in privacy and data protection. Within an atmosphere of independence and mutual respect, CPDP gathers academics, lawyers, practitioners, policy-makers, industry and civil society from all over the world in Brussels, offering them an arena to exchange ideas and discuss the latest emerging issues and trends. This unique multidisciplinary formula has served to make CPDP one of the leading data protection and privacy conferences in Europe and around the world.

Source and more information.

0 comments on “Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference, Nov 7, 2019”

Autonomy in Digital Society: Digital Human Sciences Conference, Nov 7, 2019

Endagarskonferensen Autonomy in Digital Society (Autonomi i det digitala samhället) kommer att hållas på Stockholm universitet den 7 november 2019. Huvudtalare är medieteoretikern Richard Grusin, professor i engelska vid universitetet i Wisconsin-Milwaukee, och filosofen Peter-Paul Verbeek, professor i teknikfilosofi vid universitetet i Twente.

Konferensen behandlar frågor om autonomi i det digitala samhället. När fler och fler aspekter av det vardagliga livet beror av och sköts via digitala tjänster, kanaler och hjälpmedel, vilka blir konsekvenserna för individens sociala, kulturella, politiska och juridiska integritet? Kan vi kontrollera den digitala informationsinfrastrukturen som genomsyrar vår vardag? Eller är det snarare än en fråga om kontroll en fråga om att vi står inför en ny typ av emancipatorisk, demokratisk och global digital nätverkskultur?

Källa och mer information.