Metro om IT-rätt

I dagens upplaga av tidningen Metro finns en artikel om IT och juridik, där juristutbildningen på Stockholms Universitet, och dess profilering på IT-rätt, särskilt uppmärksammas. Daniel Westman, doktorand på IRI och kursansvarig för specialkursen i IT-rätt, intervjuas och framhåller bland annat de möjligheter som öppnas på arbetsmarknaden för jurister med IT-rätt som specialinriktning.

%d bloggers like this: