Remissyttrande ang kreditupplysning

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg vid IRI har tillsammans med professor Göran Millqvist utformat ett remissyttrande angående Ds 2008:34. Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning för Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Yttrandet finns att läsa här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: