Striden om upphovsrätten

DN har publicerat en serie artiklar kring frågor om samspelet mellan Internet och samhället, med fokus på upphovsrätt, mot bakgrund av bland annat “The Pirate Bay”-målet och införandet av IPRED-lagen. I “En krigsförklaring mot internet” kommenterar bland andra Cecilia Magnusson Sjöberg denna utveckling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: