Lansering av “Levende lov”

Projektet “Levende lov” ämnar framställa ett rättsligt informationssystem som tillgängliggör den norska rätten på ett effektivt och användarvänligt sätt till den norska allmänheten. Tjänsten har inhämtad inspiration från Staffan Malmgrenslagen.nu“.

Ytterligare information (pressmeddelande).

Projektets webbplats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: