Seminarium – Cloud Computing

Den 2 februari 2010 anordnas ett seminarium om “Cloud Computing”, där molnets viktigaste områden – teknik, säkerhet och juridik – ska diskuteras. Bland talarna återfinns Cecilia Magnusson Sjöberg. En efterföljande “Workshop” den 3 februari kommer att behandla juridiska knäckfrågor och säkerhetsaspekter.

Seminariet och Workshopen arrangeras av Affärsvärlden och NyTeknik. För ytterligare information, och anmälan, vänligen besök “Cloud Computing ur ditt perspektiv” (Affärsvärlden/NyTeknik).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: