Ny upplaga av Nordisk Årsbok i Rättsinformatik

Ny upplaga av Nordisk Årsbok i Rättsinformatik: Vem reglerar informationssamhället? har nu kommit ut. Bokens redaktör är Stanley Greenstein, IRI. Boken diskuterar problem som har uppstått i och med samhällets användning av informations- och kommunikationsteknologi. Hur bör man reglera området juridiskt och vilka juridiska angreppssätt är mest lämpliga?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: