Seminarium: Skärpta krav på informationssäkerhet

Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta hander. Regeringens utredare Erik O. Wennerström presenterar sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.

Läs mer på Svenska föreningen för IT & juridik | ADBJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: