IRI’s co-worker Franciscus van Geelkerken gives his expertise regarding digital surveillance on SVT.se

“Polisen kräver utökade avlyssningsresurser. I en digital värld är övervakningsmöjligheterna många, men det mest effektiva är att kartlägga människor med spionprogramvara. Det menar Franciscus van Geelkerken, jurist som forskar om it-buren myndighetsövervakning.”

Source: Expert: ”Spionprogramvara troligaste teknikvalet” – Nyheter | SVT.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: