Cecilia Magnusson Sjöberg utreder personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Regeringen har utsett Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, till särskild utredare med uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Utredningen syftar bland annat till att Sverige även fortsättningsvis ska ha goda förutsättningar för att vara världsledande inom registerbaserad forskning utan att ge avkall på skyddet för den enskildes integritet.

Ett pressmeddelande finns på regeringens webbplats.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s