Ett pressmeddelande finns på regeringens webbplats.