Forskardagen, 3 oktober 2017

Hur kan du som forskare på bästa sätt ta del av olika myndigheters registerdata och tjänster? Det och mycket mer får du veta den 3 oktober på Forskardagen 2017 – konferensen för registerforskning. Boka före midsommar och få boka-tidigt-pris på konferensen!

Under dagen kommer du bland annat kunna höra Cecilia Magnusson Sjöberg, särskild utredare för Forskningsdatautredningen, berätta om sitt arbete. Du kommer även kunna ta del av informativa seminarier om personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess. Alla de arrangerande myndigheterna kommer att hålla egna, mer djupgående seminarier och finnas tillgängliga för dialog.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, SCB, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Source: Anmälan är öppen! | Registerforskning.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: