Almedalsveckan: Algoritmer fångar oss i filterbubblor

Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i filterbubblor, varnade panelen vid ett seminarium under Almedalsveckan. IRIs medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg som deltog i panelen betonade juridikens roll i sammanhanget och vikten av ett tydligt regelverk.

Source: Algoritmer fångar oss i filterbubblor – Stockholms universitet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: