Stipendier för bästa examensarbete | Svenska Föreningen för IT och Juridik

Svenska Föreningen för IT och Juridik inbjuder ansökningar om stipendier för bästa examensarbete. Dessa tilldelas ett examensarbete i form av en uppsats där områdena juridik och IT är centrala, samt ett examensarbete som i en skiss, systemprototyp eller som på något annat sätt beskriver hur en teknisk lösning kan hantera juridiska frågor.

Studenter vars examensarbeten inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag, är behöriga att söka.

Stipendierna är värda SEK 15,000 var.

http://siju.se

Source: RP – Stipendier för bästa examensarbete

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: