Nordisk Retsinformatik konference 2018: Disruption & Databeskyttelse

Temaet vil vrere smarte teknologier og kunstig intelligens. Vi sætter fokus på disruption (af juriststanden!) og databeskyttelse. Vi deler dagene op. Formiddage er primrert til disruption, eftermiddage er hovedsageligt til databeskyttelse.

Om formiddagene inddrager vi de it-tekniske miljøer med oplreg om smarte teknologier og drøfter derefter, hvordan vores felt påvirkes. Vi vil her skabe opmærksomhed om, hvordan både den juridiske metode, lovgivningsteknikken, uddannelserne og juristemes hverdag påvirkes af disse nye teknologier – med andre ord smarte teknologiers disruption af både retsvidenskaben, universiteterne og det praktiske retsliv. Vi prøver således at vende tilbage til retsinformatikkens rødder.

Databeskyttelsesforordningen får virkning i 2018. Derfor skal den selvfälgelig med. Om eftermiddagene rettes blikket mod databeskyttelsesrettens regulering af de samme teknologiers håndtering af personoplysninger; smart horders, smart cities, wearables, sociale medier, smart metering mv.

Vel mødt 18-20 September i Danmark!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: