Cecilia Magnusson Sjöberg i intervju om resultatet av digitaliseringsrättsutredningen

Cecilia Magnusson Sjöberg har intervjuats av it-nyhetssajten Voister angående resultatet av digitaliseringsrättsutredning. Utredningen leddes av Cecilia och initierades av regeringen för cirka 15 månader sedan för att kartlägga rättsliga hinder i samband med digitaliseringen inom offentlig sektor.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Ett nytt förslag för att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid automatiserade förfaranden.
  • En ny lag om tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift och vissa andra it-baserade funktioner till privata leverantörer.
  • Nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och digital kommunikation från förvaltningen till medborgarna. Där ska medborgarna själva få bestämma om de vill ta emot handlingar från myndigheter digitalt.

Källa/Source: https://www.voister.se/artikel/2018/05/juridiken-maste-stodja-digitaliseringen/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: