Rapport från SSF | Livet med AI

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har i samband med seminariet “Är vi smarta nog för AI” i Almedalen publicerat en rapport där experter och tänkare från vitt skilda områden ger sin syn på hur AI kan komma att omskapa samhället. IRI:s föreståndare Peter Wahlgren har bidragit till rapporten som kan laddas ner på SSF:s hemsida, https://strategiska.se/app/uploads/livet-med-ai.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: