Tech Academy är ett tvådagarsprogram för juriststudenter vid Lunds universitet med fokus på samverkan mellan juridik och teknik. Linn Alfredsson, initiativtagare och projektledare för Tech Academy, berättar i en intervjun för Realtid.se att programmet i stora drag går ut på att informera om och diskutera vilka verktyg juristen 2.0 behöver i det digitala samhället.

Källa och mer information: https://www.realtid.se/samverkan-mellan-juridik-och-teknik-ar-oundviklig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s