Tillsammans mot världens främsta offentliga förvaltning | eFörvaltningsdagarna 9-10 okt, 2019

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Årets konferens hålls på Kistamässan i Stockholm den 9-10 oktober. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, kommer bland annat att tala om juridiska utmaningar med digitalisering under konferensens första dag. Läs mer på https://eforvaltningsdagarna.se/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: