Stiftelsen för Rättsinformation | Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid, 26 nov 2019

Rättsinformation som styrmedel – dåtid, nutid, framtid

Plats: Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26, Stockholm
Tid: 09.00-16.30, prel. Jubileumsmingel 17-19. Registrering från 09.00.
Arrangör: Stiftelsen för Rättsinformation

Konferensen är gratis och öppen för Stiftelsens medlemsorganisationer och andra intresserade men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här. OSA: 15/11
Obs vid eventuellt förhinder: Kontakta anna.henriksson@im.uu.se

Det är i år 30 år sedan stiftelsens förordnande signerades och Stiftelsen för rättsinformation skapades ”för att i rättsäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material (rättsinformation) blir tillgänglig på ADB-medium och användbar för allmänheten”. Då som nu verkar stiftelsen och dess medlemsorganisationer i denna anda och i samband med årets konferens med efterföljande jubileumsmingel uppmärksamma och firar vi 30 år som aktiv aktör i att sprida rättsinformation.

Konferensens program kommer att ta avstamp i rättsinformationen och rättskällornas historia, den nya tekniken och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden blickar vi framåt i den alltmer automatiserade och digitala vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida offentliga Sverige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: