Ny FOI-rapport | Vilse i lasagnen? – En upptäcktsfärd i den svenska digitaliseringens mångbottnade problemstruktur

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har publicerat en ny rapport om den pågående digitaliseringen inom offentlig sektor. Rapporten utforskar digitaliseringens problem och sårbarheter snarare än dess möjligheter. Några exempel som tas upp är ökat beroende av digital infrastruktur, bristande samordning och riskhantering och en större exponering av skyddsvärda tillgångar. Med utgångspunkt i digitaliseringens komplexitet och några av de förändringsparadigm som digitaliseringen medför sammanfattas de huvudsakliga problem som Sverige måste hantera för att möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering inom offentlig förvaltning. De flesta av dessa problemområden är inte tekniska i sin natur utan handlar om utmaningar på samhällsnivå, såsom samordning av infrastruktur, kompetensförsörjning och hur transparensen kan upprätthållas i automatiserade beslut.

Källa och fullständig rapport: FOI-R–4814–SE

%d bloggers like this: