AI-agendan för Sverige – digital lansering, 23 februari 2021

Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger. AI och automatisering ger vår tids problemlösare bättre förutsättningar att hantera viktiga samhällsutmaningar. För att skapa maximal rörelse i en gemensam riktning har ett 50-tal aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor tagit fram en AI-agenda för Sverige.

AI-agendan innehåller rekommendationer gällande bland annat investeringsbehov och policyutveckling inom en rad områden, formulerade som 23 konkreta förslag. När det nu är dags för nästa steg bjuder vi in dig att vara med på denna viktiga resa för Sverige.

Tid: Tisdagen den 23 februari kl. 09:00-10:30
Plats: Online

Källa och mer information: https://www.ri.se/sv/ai-agendan-for-sverige-valkommen-pa-digital-lansering

%d bloggers like this: