Stiftelsen för rättsinformation | Tillgängliggörande av rättsinformation genom kraftfulla språkmodeller, 11 nov, 2021

Stiftelsen för Rättsinformations årliga konferens tar denna gång avstamp i rättsinformationen, den nya tekniken, specifikt kraftfulla språkmodeller, och digitaliseringens inverkan och användning på densamma. Genom inspel från och panelsamtal med experter inom såväl juridikens, etikens och teknikens områden riktas blickarna framåt i den alltmer automatiserade och digitala vardagen där inspel rörande såväl etik som teknik relateras till rättsinformationen och dess utmaningar, möjligheter och hinder i det framtida Sverige.

När: Torsdag 11/11 kl 09.00-16.30
Var: Hörsalen, Kungliga Biblioteket, Humlegårdsgatan 26

Källa och mer information: https://rattsinfo.se/konferenser/

%d bloggers like this: