Seminarium om ekonomiska metoder för att utvärdera och föreslå lagstiftning på Stockholm Centre for Commercial Law

Docent Gustav Sjöberg behandlade frågor som rör samspelet mellan rättsvetenskap och ekonomi, alltså ett synsätt på rätten som huvudsakligen utgår från ett annat kunskapsområde. Rätten ses enligt detta synsätt som ett medel för att nå mål som formulerats med ekonomiska metoder. Fokus låg på frågor om hur användbar ekonomisk analys är i olika situationer, samt hur man kan konstruera ekonomiska modeller med syftet att bedöma lämpligheten i olika rättsliga lösningar.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: