IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, initierar projekt om Digitalisering för ökad konkurrenskraft

Sveriges konkurrenskraft ökar om vi kan ta tillvara digitaliseringen möjligheter. Förutsättningarna är goda. Men Sverige måste hantera digitaliseringen utmaningar. Syftet med IVAs projekt Digitalisering för ökad konkurrenskraft är att öka kunskapen och medvetenheten om dessa. Förslag till strategier, policys och konkreta åtgärder ska tas fram. Projektet arbetar inom tre områden: infrastruktur, kompetensförsörjning och integritet.

Source: Digitalisering för ökad konkurrenskraft – IVA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: