Digital humanvetenskap (DHV) – Inbjudan till workshop kring automation

Tid: 20 november 2017, kl. 11-15
lokal: Mimer (Aula Magna, Frescati)

http://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kartor/frescati

Workshopen är den fjärde i ordningen som arbetsgruppen för digital humanvetenskap (DHV) anordnar och ett led i arbetet med att kartlägga och utveckla forskningsfältet DHV. Ni kan läsa mer om arbetsgruppen och dess arbete här: http://www.su.se/humanvet/forskning/forskningssatsningar/digital-humanvetenska

Workshopens tema, automation, är medvetet rymligt och öppet. Det är valt för att ett antal forskare från olika discipliner ska kunna samlas och diskutera DHV och det är upp till er att fylla det med innehåll.

Workshopens upplägg

  • Inledning av Uno Fors och Cecilia Magnusson Sjöberg
  • Kort presentation av alla deltagare
  • Helena Haapio presenterar:
  • “Designing Next Generation Contracts: Smart and Beyond”

You will find more about Helena here:
http://www.lexpert.com/our_team/more-about-helena_haapio/

Associate Professor Bio at Vaasa:
http://www.uva.fi/en/profile/?view=1041511

  • Diskussion
  • Summering och avslut

Varmt välkomna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: