Cecilia Magnusson Sjöberg i regeringsuppdrag om lagstiftnings roll vid digitalisering inom offentlig sektor

Professor Cecilia Magnusson Sjöberg har utrett lagstiftnings roll vid digitalisering inom offentlig sektor. Den så kallade Digitaliseringsrättsutredningen överlämnade idag betänkandet till regeringen (SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering). Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Läs mer på regeringen.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: