Professor Cecilia Magnusson Sjöberg har utrett lagstiftnings roll vid digitalisering inom offentlig sektor. Den så kallade Digitaliseringsrättsutredningen överlämnade idag betänkandet till regeringen (SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering). Utredningen konstaterar att lagstiftningen behöver ge tillräckligt stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Läs mer på regeringen.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s