Juridiska institutionen söker universitetslektor/adjunkt i rättsinformatik

Juridiska institutionen är en av Stockholms universitets största institutioner med ca 200 anställda och ca 2 500 studenter per läsår.

I första hand omfattar tjänsten som universitetslektor/adjunkt undervisning och examination i grundkursen i rättsinformatik, specialkurserna i IT-rätt och Cyber Law samt handledning av examensarbeten. Den sökande ska även vara beredd att undervisa i ytterligare något ämne på juristprogrammet. I anställningen ingår också en avtalsenlig del forskning och utveckling. Läs mer på: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=5198&rmlang=SE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: