Ny rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Vinnova har på uppdrag av regeringen gjort en analys av utveckling och potential för artificiell intelligens i Sverige.

I analysen konstateras att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet, men att det behövs en kraftsamling kring en nationell strategi för att utnyttja potentialen.

Det handlar bland annat om utbildning, forskningsinvesteringar, teknisk infrastruktur, utveckling av regelverk, och ökade drivkrafter för företag och offentlig verksamhet att använda AI.

Källa: https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/ny-rapport-artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: