Nytt lagförslag ska underlätta registerforskning

IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, har lett utredningen som föreslår inrättande av en särskild lag som reglerar forskningsdatabaser. Syftet med lagen är att underlätta för forskning som använder registerdata samtidigt som den personliga integriteten ska skyddas. Förslaget lämnades till regeringen i juni. Den lag utredningen föreslår ska ersätta den tillfälliga lag som har gällt sedan 2013. Läs hela artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: