Intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg i SvD | Är datorn en mer rättvis domare än människan?

I takt med den eskalerande utvecklingen inom artificiell intelligens – AI – aktualiseras frågan om AI kan ersätta domare i rättsprocesser och handläggare som fattar myndighetsbeslut. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och regeringens särskilda utredare om digitaliseringen av offentlig förvaltning, reder ut frågan i Svenska dagbladet.

Artikeln finns på Svenska dagbladet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s