Ny IVA-rapport: Detta krävs för att öka konkurrenskraften när Sverige digitaliseras

Allt fler av Sveriges centrala samhällsfunktioner använder internet. Därmed ställs helt nya krav på den digitala infrastrukturens kapacitet och säkerhet för att klara konkurrenskraften. Vi måste också bygga starka industriella plattformar och öka kompetensen. För att lyckas krävs ökad samordning och samverkan. Det menar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i en ny rapport som presenteras den 4 mars.

Källa och mer information: https://www.iva.se/publicerat/ny-iva-rapport-detta-kravs-for-att-oka-konkurrenskraften-nar-sverige-digitaliseras/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: