Nytt projekt beviljat om konsekvenserna av GDPR för etikprövning av forskning om smarta hus

KTH Live-In Lab har beviljats medel för forskning om konsekvenserna av GDPR för etikprövning av forskning om smarta hus. Projektet är en fortsättning på en tidigare beviljad ansökan som hade fokus på en generell beskrivning av den nya problematik som uppstår i samband med smarta hus, insamling av användardata och GDPR:s införande. Med i projektet är bl.a. professor Sven-Ove Hansson, expert på etikprövning; professor Peter Wahlgren, en av Sveriges främsta experter på rättsinformatik; samt professor Cecilia Magnusson Sjöberg, som lett många av de utredningar som föreslår reglering av forskning utifrån GDPR.

Källa och mer information: https://www.liveinlab.kth.se/en/nyheter/nytt-projekt-beviljat-om-konsekvenserna-av-gdpr-for-etikprovning-av-forskning-om-smarta-hus-1.864808

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: