Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019, 25-26 sep, 2019

Tiden då arkivarier arbetade med traditionella arkivfrågor är över. I dagens samhälle ökar kraven på att de moderna förvaltningarna ska ta betydligt större ansvar kring hantering och styrning av verksamhetens information. Allt från upprättande genom uppstyrning av mallar och metadata till klassning med informationssäkerheten i fokus, till styrning av lagringsplatser och slutligen korrekt arkivering.

På Ability Partners nya konferens Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2019 får du ta del av den senaste utvecklingen och kunskaperna inom området! Välkommen till en högaktuell konferens den 25-26 september där du får lyssna till flera experter och praktikfall om andra verksamheters hållbara och effektiva informationsförvaltning, från skapande till bevarande.

Källa och mer information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: