Installationsföreläsning med Peter Wahlgren | Från Lex Scripta till Lag 4.0, 22 jan 2020

Med anledning av professor Peter Wahlgrens tillträde till
Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap har Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet äran att bjuda in till installationsföreläsning med titeln Från Lex Scripta till Lag 4.0.

Den tidigare innehavaren av professuren, Antonina Bakardjieva Engelbrekt, inleder med att presentera sin forskning. Installationsföreläsningen åtföljs av servering av lättare förtäring och dryck.

Tid: onsdagen den 29 januari 2020 kl. 17–18
Plats: Nordenskiöldsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet

Vänligen anmäl dig till david.assadkhan@juridicum.su.se senast den 22 januari 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: