SvD Debatt | Välfärden beroende av svenskarnas data

Användning av personbundna data i forskning och utveckling kritiseras allt oftare i den offentliga debatten. Utvecklingen av svensk välfärd är dock beroende av att vi kan dela sådana data, med bibehållen integritet. Detta skriver IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, tillsammans med andra experter och beslutsfattare i SvD Debatt.

Källa/hela debattartikeln: https://www.svd.se/valfarden-beroende-av-svenskarnas-data

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: