AI Innovation of Sweden byter namn till AI Sweden

Den 3 september byter AI Innovation of Sweden namn till AI Sweden. AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att öka användningen av AI i Sverige med målet att stärka svenska samhällsfunktioner, vår konkurrenskraft och förbättra livet för människor som lever i Sverige.

IRI är founding partner AI Sweden. IRIs representant i styrgruppen är Professor Cecilia Magnusson Sjöberg.

Källa och mer information: https://www.ai.se/

%d bloggers like this: