Cecilia Magnusson Sjöberg är ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Den 10 december presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 42 nya ledamöter, varav två är från Stockholms universitet. De nyinvalda från Stockholms universitet är Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Institutionen för miljövetenskap samt Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen.

Källa och mer information: https://www.su.se/nyheter/nya-ledam%C3%B6ter-fr%C3%A5n-stockholms-universitet-i-iva-1.531592

%d bloggers like this: