Remiss: Departementspromemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 24 februari 2009 avgett ett remissyttrande på departementspromemorian “Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”. Yttrandet har avlämnats på uppdrag av universitet och föranletts efter en anmodan från försvarsdepartementet. Yttrandet har kommenterats av Mark Klamberg på hans blogg.

Metro om IT-rätt

I dagens upplaga av tidningen Metro finns en artikel om IT och juridik, där juristutbildningen på Stockholms Universitet, och dess profilering på IT-rätt, särskilt uppmärksammas. Daniel Westman, doktorand på IRI och kursansvarig för specialkursen i IT-rätt, intervjuas och framhåller bland annat de möjligheter som öppnas på arbetsmarknaden för jurister med IT-rätt som specialinriktning.

Intervju med Helena Andersson

Rättsinformatik är ett av Stockholms universitets profilområden. I serien “Ledande forskning” har Stockholms Universitets webbplats publicerat en intervju med Helena Andersson, doktorand vid IRI, om hennes forskning kring juridik och informationssäkerhet.