Ny upplaga av Nordisk Årsbok i Rättsinformatik

Ny upplaga av Nordisk Årsbok i Rättsinformatik: Vem reglerar informationssamhället? har nu kommit ut. Bokens redaktör är Stanley Greenstein, IRI. Boken diskuterar problem som har uppstått i och med samhällets användning av informations- och kommunikationsteknologi. Hur bör man reglera området juridiskt och vilka juridiska angreppssätt är mest lämpliga?

Access to Information konferens, juni 2010

Dokumentation från konferensen Access to Information: future knowledge organisations som IRI har organiserat, tillsammans med KB, finns nu tillgänglig.
Konferensen hölls på engelska och några av temana var Copyright and Access to Knowledge in the Digital Age, Privacy Protection in the Digital Library, och Cross-border Licensing.

Debatt kring EU:s nya lagförslag om censur av barnpornografi på Internet

Debatt torsdag 6:e maj kl. 13-15 vid Göteborgs universitet.

EU har nyligen presenterat ett lagförslag som innebär ökad censur på Internet i syfte att bekämpa barnpornografi. I Sverige filtrerar redan internetleverantörer webbsidor med barnpornografiskt material. Men var går gränsen för vad som ska censureras på nätet? Hur effektiva är egentligen dessa filter? Och vilka konsekvenser har tekniken för yttrandefriheten?