0 comments on “Debatt kring EU:s nya lagförslag om censur av barnpornografi på Internet”

Debatt kring EU:s nya lagförslag om censur av barnpornografi på Internet

Debatt torsdag 6:e maj kl. 13-15 vid Göteborgs universitet.

EU har nyligen presenterat ett lagförslag som innebär ökad censur på Internet i syfte att bekämpa barnpornografi. I Sverige filtrerar redan internetleverantörer webbsidor med barnpornografiskt material. Men var går gränsen för vad som ska censureras på nätet? Hur effektiva är egentligen dessa filter? Och vilka konsekvenser har tekniken för yttrandefriheten?

0 comments on “Seminarium – Cloud Computing”

Seminarium – Cloud Computing

Den 2 februari 2010 anordnas ett seminarium om “Cloud Computing”, där molnets viktigaste områden – teknik, säkerhet och juridik – ska diskuteras. Bland talarna återfinns Cecilia Magnusson Sjöberg. En efterföljande “Workshop” den 3 februari kommer att behandla juridiska knäckfrågor och säkerhetsaspekter.

Seminariet och Workshopen arrangeras av Affärsvärlden och NyTeknik. För ytterligare information, och anmälan, vänligen besök “Cloud Computing ur ditt perspektiv” (Affärsvärlden/NyTeknik).

0 comments on “Remiss: En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)”

Remiss: En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 15 maj 2009 avgett ett remissyttrande över delbetänkandet ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i Brottsbekämpningen (SOU 2009:1)” (PDF) efter anmodan av Polismetodutredningen.