Seminarium – Cloud Computing

Den 2 februari 2010 anordnas ett seminarium om “Cloud Computing”, där molnets viktigaste områden – teknik, säkerhet och juridik – ska diskuteras. Bland talarna återfinns Cecilia Magnusson Sjöberg. En efterföljande “Workshop” den 3 februari kommer att behandla juridiska knäckfrågor och säkerhetsaspekter.

Seminariet och Workshopen arrangeras av Affärsvärlden och NyTeknik. För ytterligare information, och anmälan, vänligen besök “Cloud Computing ur ditt perspektiv” (Affärsvärlden/NyTeknik).

Lansering av “Levende lov”

Projektet “Levende lov” ämnar framställa ett rättsligt informationssystem som tillgängliggör den norska rätten på ett effektivt och användarvänligt sätt till den norska allmänheten. Tjänsten har inhämtad inspiration från Staffan Malmgrenslagen.nu“.

Ytterligare information (pressmeddelande).

Projektets webbplats.

Remiss: En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har den 15 maj 2009 avgett ett remissyttrande över delbetänkandet ”En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i Brottsbekämpningen (SOU 2009:1)” (PDF) efter anmodan av Polismetodutredningen.