0 comments on “Pompeu Fabra University | Postdoctoral tenure-track position in Cyberlaw and Cyber rights”

Pompeu Fabra University | Postdoctoral tenure-track position in Cyberlaw and Cyber rights

The Pompeu Fabra University in Barcelona is offering a postdoctoral tenure-track position in Cyberlaw and Cyber rights as part of the Law Department strategy to recruit talented researchers in high priority research disciplines. The candidate is expected to join the academic staff at UPF Law Department, to teach and research in Cyberlaw and Cyber rights, to take part in the Department’s research activities and to hold management positions.

Source and more information: https://www.upf.edu/documents/6764143/213071016/DEF_TT+UPF-La+Caixa+Cyberlaw+and+cyber+rights.pdf/f85ed542-7866-8d16-016f-e674e9bd23ef

0 comments on “Intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg i SvD | Är datorn en mer rättvis domare än människan?”

Intervju med Cecilia Magnusson Sjöberg i SvD | Är datorn en mer rättvis domare än människan?

I takt med den eskalerande utvecklingen inom artificiell intelligens – AI – aktualiseras frågan om AI kan ersätta domare i rättsprocesser och handläggare som fattar myndighetsbeslut. Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik och regeringens särskilda utredare om digitaliseringen av offentlig förvaltning, reder ut frågan i Svenska dagbladet.

Artikeln finns på Svenska dagbladet.

0 comments on “Nytt lagförslag ska underlätta registerforskning”

Nytt lagförslag ska underlätta registerforskning

IRI:s medarbetare Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, har lett utredningen som föreslår inrättande av en särskild lag som reglerar forskningsdatabaser. Syftet med lagen är att underlätta för forskning som använder registerdata samtidigt som den personliga integriteten ska skyddas. Förslaget lämnades till regeringen i juni. Den lag utredningen föreslår ska ersätta den tillfälliga lag som har gällt sedan 2013. Läs hela artikeln i Vetenskapsrådets tidning Curie.

 

0 comments on “Job opening at TILT | Lecturer LLM Law and Technology”

Job opening at TILT | Lecturer LLM Law and Technology

Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) has a vacancy for a Lecturer (1.0 FTE for a fixed period for 1 year, with possible extension). TILT conduct research into the legal and social implications of various emerging technologies such as ICT, bio- and nanotechnology, neurotechnology and robotics. A key feature of the institute’s research program is the interaction between legal, technological, and social perspectives. Read more about the job opening.

 

0 comments on “Fake News & Freedom of Expression | NoC News #1, July 2018”

Fake News & Freedom of Expression | NoC News #1, July 2018

The Network of Centers’ latest newsletter has focus on Fake News & Freedom of Expression. Five centers of the NoC explore how the issue has been dealt within their respective countries, offering a glimpse of the worldwide discussion: Berkman Klein Center for Internet & Society, Harvard University (United States), Centre for Media Pluralism and Media Freedom (Italy), InternetLab (Brazil), Institute for Communication Sciences (France), and QUT Digital Media Research Centre (Australia). Read more on The Network of Centers’ official site.

 

0 comments on “ICIL 2018 | Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe, Dec 13-14, 2018”

ICIL 2018 | Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe, Dec 13-14, 2018

Modern Intellectual Property Governance and Openness in Europe: A Long and Winding Road?


When and where:
December 13th-14th, 2018, at the University of Antwerp

ICIL 2018 – the 8th International Conference on Information Law and Ethics – aims to further the discussion about modern governance of IPRs in Europe and to explore different perspectives on how openness could be operationalized within the context of IP protection. The conference will examine the challenges of digitalization, collaboration, data sharing and innovation within the context of IP protection (incl. copyright protection, patents, trademarks, trade secrets, designs, etc.

Suggested paper topics: access to information, access to knowledge, open innovation, co-creation, open source, open science, open access, open data, data sharing, Nagoya Protocol, artificial intelligence & IPRs, openness and blockchain technology (non-exhaustive list).

Source/more information

 

0 comments on “Rapport från SSF | Livet med AI”

Rapport från SSF | Livet med AI

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har i samband med seminariet “Är vi smarta nog för AI” i Almedalen publicerat en rapport där experter och tänkare från vitt skilda områden ger sin syn på hur AI kan komma att omskapa samhället. IRI:s föreståndare Peter Wahlgren har bidragit till rapporten som kan laddas ner på SSF:s hemsida, https://strategiska.se/app/uploads/livet-med-ai.pdf

0 comments on “Almedalsveckan | Är vi smarta nog för AI?, Jul 3, 2018”

Almedalsveckan | Är vi smarta nog för AI?, Jul 3, 2018

Vården, jobben, transporterna, bankerna och vi själva. Artificiell intelligens, AI, är på väg in i alla samhällssektorer. Utvecklingen av självlärande maskiner går fort just nu. Men vilka risker tar vi? Och vilka möjligheter får vi?

Arrangör: Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Tid: 3/7 2018, 13:00–14:30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Visby

Läs mer på https://almedalsguiden.com/event/12317

0 comments on “Pressmeddelande från SOU: Forskningsdatautredningen föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser”

Pressmeddelande från SOU: Forskningsdatautredningen föreslår en långsiktig reglering av forskningsdatabaser

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ger långtgående möjligheter att behandla personuppgifter för forskningsändamål under förutsättning att den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Forskningsdatautredningens särskilda utredare, professor Cecilia Magnusson SJöberg, överlämnade den 5 juni förslag på en kompletterande lagstiftning som möjliggör behandling av personuppgifter i forskningsdatabaser till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Läs hela pressmeddelandet

 

0 comments on “Job opening: Postdoctoral researcher in algorithmic discrimination and fairness”

Job opening: Postdoctoral researcher in algorithmic discrimination and fairness

The Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) invites applications for a postdoctoral position in the field of algorithmic discrimination and fairness. TILT is one of the largest and most innovative European research centers in technology regulation. It is an independent management unit within Tilburg Law School, a research-led, specialized university that is rated among the best in Europe.

Source/more information: https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=S003974031P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_US&career_job_req_id=13921&selected_lang=en_US&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=PtVoI5AxJj3Tp1XZ6fcdu24krl8%3D

 

0 comments on “Cecilia Magnusson Sjöberg i intervju om resultatet av digitaliseringsrättsutredningen”

Cecilia Magnusson Sjöberg i intervju om resultatet av digitaliseringsrättsutredningen

Cecilia Magnusson Sjöberg har intervjuats av it-nyhetssajten Voister angående resultatet av digitaliseringsrättsutredning. Utredningen leddes av Cecilia och initierades av regeringen för cirka 15 månader sedan för att kartlägga rättsliga hinder i samband med digitaliseringen inom offentlig sektor.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Ett nytt förslag för att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid automatiserade förfaranden.
  • En ny lag om tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift och vissa andra it-baserade funktioner till privata leverantörer.
  • Nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och digital kommunikation från förvaltningen till medborgarna. Där ska medborgarna själva få bestämma om de vill ta emot handlingar från myndigheter digitalt.

Källa/Source: https://www.voister.se/artikel/2018/05/juridiken-maste-stodja-digitaliseringen/

0 comments on “Stanley Greenstein has been promoted to Senior Lecturer (Assistant Professor) in Law and Information Technology at Stockholm university”

Stanley Greenstein has been promoted to Senior Lecturer (Assistant Professor) in Law and Information Technology at Stockholm university

IRI congratulates Stanley Greenstein who has been promoted to Senior Lecturer (Lektor (SV), Assistant Professor (US)) in Law and Information Technology at the Faculty of Law, Stockholm University.

 

0 comments on “New and improved World Intermediary Liability Map”

New and improved World Intermediary Liability Map

The Stanford Center for Internet and Society has launched a new and improved World Intermediary Liability Map. The WILMap is a collaborative project tracking legislation, cases, and other intermediary liability developments around the world. The new version includes expanded content, advanced search functionality, mapping visualization tools, and more.

 

0 comments on “6th International Research Forum on Law and ICT/IP, Nov 9-10, 2018”

6th International Research Forum on Law and ICT/IP, Nov 9-10, 2018

While the CJEU is increasingly implementing and creating harmonized legal rules in ICT law as well as in Intellectual Property Law, the legal science is still very much rooted in national discussions. There is an urgent need to create a European jurisprudence and young researchers are the ones who would best be able to carry this through.

The idea of the colloquium is to give young researchers in the field of intellectual property law as well as ICT law the opportunity to present the results of their scientific work and research to other young researchers as well as senior researchers in the field in order to discuss their topics and obtain valuable feedback for their further research work.

The 6th International Research Forum on Law and ICT/IP will take place 9th & 10th of November 2018 at Georg-August-Universität in Göttingen, Germany.

More information: http://www.uni-goettingen.de/en/355193.html

 

0 comments on “The 13th Summer School of European IP and ICT Law, Sep 2-8, 2018”

The 13th Summer School of European IP and ICT Law, Sep 2-8, 2018

When: September 2 to 8, 2018
Where: Reichenaux/Rax, Austria

The Summer School of European IP and ICT Law is organized by the European Academy of Law and ICT. Senior lecturers from universities and law firms from different countries will teach about topics of actual interest as well as fundamental concepts of European intellectual property and ICT law. Moreover, students will be part of multi-national working groups to solve cases and present the results in front of the whole group. This will help to acquire a comparative view on important topics and improve legal language skills at the same time. A half day contract drafting session will help to improve practical skills of students supervised by one of Europe´s leading American lawyers.  A special guest will be Judge Jan Passer from the CJEU.

Read more on www.lawandict.eu

0 comments on “Ny rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle”

Ny rapport: Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle

Vinnova har på uppdrag av regeringen gjort en analys av utveckling och potential för artificiell intelligens i Sverige.

I analysen konstateras att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet, men att det behövs en kraftsamling kring en nationell strategi för att utnyttja potentialen.

Det handlar bland annat om utbildning, forskningsinvesteringar, teknisk infrastruktur, utveckling av regelverk, och ökade drivkrafter för företag och offentlig verksamhet att använda AI.

Källa: https://www.vinnova.se/nyheter/2018/04/ny-rapport-artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/

0 comments on “KTH Live-In Lab: Platsbesök & Projektpresentationer, 18 maj 2018”

KTH Live-In Lab: Platsbesök & Projektpresentationer, 18 maj 2018

Den 18 maj 2018 bjuder KTH LIVE-IN LAB:s in till besök av olika testbäddar och information om hur projekten utvecklas. Det har varit en aktiv vår för KTH LIVE-IN LAB som har väckt stort intresse och numera omfattar fyra testbäddar som alla ger möjlighet till olika former av forskning och tester. Men hur koordineras, mäts, styrs och utvecklas projekten i testbäddarna? Under eftermiddagen presenteras allt från tekniska detaljer och administration till olika pågående och kommande projekt.

Läs mer på https://gallery.mailchimp.com/a80a0475df32cae3235f8f52c/files/9eb04efd-1de3-4d61-b918-87ba0bbbd850/8Maj_Platsb_PPres_inbjudan_KTHLIL.pdf

 

0 comments on “European Group on Ethics in Science and New Technologies: Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems – Ethical principles and democratic prerequisites”

European Group on Ethics in Science and New Technologies: Statement on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems – Ethical principles and democratic prerequisites

European Group on Ethics in Science and New Technologies: “Statement on Artificial Intelligence, Robotics and‘Autonomous’ Systems – Ethical principles and democratic prerequisites” is available on https://ec.europa.eu/research/ege/pdf/ege_ai_statement_2018.pdf.

 

0 comments on “Workshop Report: The European Artificial Intelligence landscape”

Workshop Report: The European Artificial Intelligence landscape

Europe has a leading edge in artificial intelligence (AI) and robotics. In January 2018, the Commission in cooperation with the European Association for Artificial Intelligence (EurAI) organised a workshop to take stock of the current state of the field of artificial intelligence (AI) in Europe, and to identify opportunities for pan-European collaboration, capitalising on European strengths in AI. The workshop report describes activities being carried out in the field of AI in different Member States and in some of the countries associated to Horizon 2020. Read the report and learn about the academic, industrial and funding ecosystems, and find out more about the various governmental initiatives and strategies related to AI on https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-artificial-intelligence-landscape