ReMeP 2021 – Legal Informatics Conference, Sep 5-7

Hybrid Legal Informatics Conference
This year’s conference will focus on computational law and legal knowledge graphs and feature many interesting workshop, keynotes and panel discussions. ReMeP have secured a number of top-notch speakers – so there is much to look forward to. As a so-called hybrid event, ReMeP 2021 will combine the best of both an in-person conference and a virtual platform.

Source and more information: https://www.remep.net/

New Robotics & AI Law Society | Legal implications of using AI as an exam invigilator

Universities around the globe have been profoundly affected by stay-at-home orders, which have required them to close their doors and shift to online teaching and learning. In an effort to avoid delaying or postponing examinations amid the Covid-19 outbreak, many higher-education institutions have turned to online proctoring tools, raising complex questions about how they can ensure the integrity of online assessments while at the same time respect ethical and legal constraints, especially regarding students’ fundamental rights to privacy, data protection and non-discrimination. In particular, universities are increasingly relying on AI-based facial recognition technologies (FRT) that can be used to authenticate remote users that connect from offsite the campus as well as to identify cheating and other dubious behavior throughout the online exam process.

Read the whole article by IRI’s Liane Colonna on https://blog.ai-laws.org/legal-implications-of-using-ai-as-an-exam-invigilator/?cn-reloaded=1

Stockholms universitet söker universitetslektor/adjunkt i allmän rättslära/rättsinformatik

Juridiska institutionen söker en universitetslektor/adjunkt i allmän rättslära/rättsinformatik (tidsbegränsad anställning).

Sista ansökningsdag: 2021-06-01.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Fakulteten har ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som medarbetare vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Källa och mer information om tjänsten: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14581&rmlang=SE

KMIS 2021 | 13th International Conference on Knowledge Management and Information Systems, Oct 25-27, 2021

KMIS is part of IC3K, the 13th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management.
Registration to KMIS allows free access to all other IC3K conferences.

IC3K 2021 will be held in conjunction with WEBIST 2021IN4PL 2021 and IJCCI 2021.
Registration to IC3K allows free access to the WEBIST, IN4PL and IJCCI conferences (as a non-speaker).

Upcoming submission deadlines
Regular Paper Submission: May 18, 2021
Position Paper Submission: June 25, 2021
Doctoral Consortium Paper Submission: July 30, 2021

Knowledge Management (KM) is a discipline concerned with the analysis and technical support of practices used in an organization to identify, create, represent, distribute and enable the adoption and leveraging of good practices embedded in collaborative settings and, in particular, in organizational processes. Effective knowledge management is an increasingly important source of competitive advantage, and a key to the success of contemporary organizations, bolstering the collective expertise of its employees and partners. There are several perspectives on KM, but all share the same core components, namely: People, Processes and Technology. Some take a techno-centric focus, in order to enhance knowledge integration and creation; some take an organizational focus, in order to optimize organization design and workflows; some take an ecological focus, where the important aspects are related to people interaction, knowledge and environmental factors as a complex adaptive system similar to a natural ecosystem. An information system (IS) is an organized system for the collection, organization, storage and communication of information.

Source and more information: http://www.kmis.ic3k.org/

Centre for Digital Humanities Uppsala | Ethical and Legal Aspects of Digitisation and AI, May 19, 2021

Digitisation and AI permeate close to all parts of our society, and legal matters are no exception. Our increasingly digital society faces new problems and demands concerning privacy, data protection, and information security, which have ethical and societal implications. Similarly, artificial intelligence deployed in commercial contexts, with smart systems and algorithmic-based decision-making, may cause harm to individuals, but the legal responsibilities are unclear.   

This seminar, organised by the Centre for Digital Humanities, Uppsala University, will address the ethical and legal aspects of digitisation and AI together with two invited experts working in the intersection of law, technology, and society. Their opening talks will be followed by a seminar discussion.

When: 19 May, 14:15–16:00
Where: Zoom
Last day of registration: 5/18/2021 at. 1:00 PM.

Presentation 1: Stanley Greenstein, “Predictive Modelling, Scoring and Fundamental Rights?
Presentation 2: Sandra Friberg, “Legal Challenges in the Digital Age

Stanley Greenstein (Jur. Dr.) is a Senior Lecturer/Associate Professor in law and information technology at the Department of Law, Stockholm University. He is also a co-worker at the Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI, https://irilaw.org/), which is a research institute that explores the interaction between law and IT.

Sandra Friberg (Jur. Dr.) is a Senior Lecturer/Associate Professor at the Department of Law, Uppsala University. She is also a visiting researcher at Uppsala Religion and Society Research Center (CRS).

The seminar is open to everyone interested. You do, however, need to register before the event. For further questions, please contact Karl Berglund (karl.berglund@abm.uu.se).

Source and more information: https://www.abm.uu.se/cdhu-eng/events-en/event-en/eventdetail-en/?eventId=60940

Webinar | AI som utmaning för straffrätten – särskilt om straffansvar för självkörande fordon, 23 mar 2021

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av seminarieserien i allmän rättslära och IRI den 23 mars 2021 kl. 14.00 -15.30 på Zoom.

Anmäl din närvaro till Katarina Fast Lappalainen senast den 22 mars.

Tema: AI som utmaning för straffrätten – särskilt om straffansvar för självkörande fordon

Talare: Wanna Svedberg är universitetslektor vid Juridiska institutionen på Göteborgs universitet. Hennes forskning spänner över flera rättsområden samt genusvetenskap. Hon har bland annat författat en forskarrapport till Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16), En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon.

Samhället står inför en omvälvande strukturomvandling mot en utveckling av alltmer automatiserade system. Som en följd av utvecklingen inom fordons-, IT och telekomsektorn och införande av självkörande fordon förutspås att människors rörlighet kommer att förändras mer under de kommande tjugo åren än den har gjort under de senaste hundra åren. De främsta motiven är att förbättra trafiksäkerheten, där den mänskliga faktorn uppskattas stå för 95 % av samtliga fordonsolyckor på EU:s vägar med flera tusen människor som dör årligen. Vidare antas självkörande fordon bidra till bl.a. bättre transportpolitisk måluppfyllelse, högre säkerhet, minskad miljö- och klimatpåverkan och ökad rörlighet för äldre och personer med funktionsvariationer. Trots dessa fördelar finns flera rättsliga utmaningar att hantera, däribland den reglering som finns på transportområdet. Det gäller ansvarsfrågor i allmänhet och straffrättsligt ansvar i synnerhet.

Framstegen inom det tekniska området innebär vidare att AI-baserade system/enheter/produkter skapas inom andra områden. Ett exempel är AI-baserade sexrobotar som avsiktligt är utformade och programmerade för att simulera våldtäkt och sexuella övergrepp på barn. Det är uppenbart att den teknologiska utvecklingen utmanar samhället på olika sätt och väcker såväl juridiska som etiska frågor.

Om, och i så fall hur, kan (straff)rätten användas som styrmedel för att slå vakt om de demokratiskt beslutade målen och goda värdena för att nå en önskvärd samhällsutveckling utan att göra avkall på rättsstatens principer?

Dessa frågor är tätt knutna till grundläggande rättsfilosofiska frågor, såsom att den grundläggande förutsättningen för straffrättsligt ansvar förutsätter ett ansvarssubjekt som kan ställas tills svars för sina gärningar. Detta grundar sig i föreställningar om människan som en autonom individ, som är rationell och fri. Det finns skäl att såväl ifrågasätta som att ompröva den traditionella rättsliga förståelsen av begreppet autonomi exempelvis i förhållande till sexualbrott. Kanske att tiden är mogen för att tala om ett relationellt och kontextualiserat autonomibegrepp som utgår från ett vardagslivsperspektiv, lived autonomy (den levda autonomin).

Vid seminariet kommer Wanna Svedberg att presentera sin forskning på området.

Väl mött!

Webinar | Persuasive Systems – How can we better steer the technologies designed to steer us? Mar 30, 2021

The webinar Persuasive Systems – How can we better steer the technologies designed to steer us? is part of Stockholm Explorative Talks 2021 arranged by Stockholms Akademiska Forum.

As a consequence of the pandemic, we spend more time using digital technologies which are constantly evolving to persuade us in new, unexpected ways. But what does this persuasion entail and how does it work? This interdisciplinary discussion will explore the two-way interactional process of humans and persuasive digital technologies. It will touch upon the nature of this interaction, the persuasive systems that we predominantly engage with, the psychological effects of these systems, and ways for us to steer the technologies that are designed to steer us.

Source and more information: https://staforum.se/event-item/persuasive-systems/

LegalAIIA 2021 | 2nd International Workshop on AI and Intelligent Assistance for Legal Professionals in the Digital Workplace, Jun 21, 2021

The LegalAIIA 2021 workshop on June 21, 2021, will provide a platform for examining questions surrounding “AI as human augmentation” for legal tasks (a.k.a. Intelligent Assistance or IA), particularly those related to legal practitioners’ interaction with digital information, including e-discovery. The focus of the workshop will be on better understanding the interaction between human and AI capabilities. The primary audience for the workshop will include working attorneys, legal researchers, computer science researchers, and AI providers in the legal industry.

Source and more information: https://sites.google.com/view/legalaiia-2021/home

GOAL International AI Conference, Apr 8-9, 2021

World leading scientists discussing the challenges of AI regulation

The International AI Conference will take place on 8-9 April 2021 and will be online. It will feature interdisciplinary lectures and workshops presented by both GOAL project researchers and external speakers on the regulation of AI referring to the topic of Governance of/by algorithms from the fields of (socio-)informatics, law, ethics, economics and technology assessment.

Source and more information: https://www.eventbrite.de/e/goal-international-ai-conference-registration-139681381773

PhD position within the visuAAL Marie SkƗodowska-Curie Innovative Training Network

PhD position within the visuAAL Marie SkƗodowska-Curie Innovative Training Network
At IRI, the Department of Law. Stockholm University

“Digital twins” as a way to help ensure legal compliance of video-based AAL technologies

The General Data Protection Regulation (GDPR) offers strong protection for the individuals’ integrity. At the same time, video-based AAL technologies present serious privacy concerns that threaten the long-term sustainability of these products. One way to speed up the implementation of important research within the context of AAL technologies is to simulate data in digital twins [here, agent based modelling should also be a powerful tool], thus helping to solve key future issues without compromising individual integrity. Investigating opportunities to carry out important research without having to use personal data, but instead data on “computer generated agents” or other simulations is the focus of this project.

Host institution: Stockholm University, Sweden

Please, read the call for applications for this project before applying.

For more information about this project, please contact Prof Peter Wahlgren and Dr Liane Colonna

Apply now

Advanced seminar: Privacy and Public Participation – Dataprotection and Crowdsourced Surveillance, Feb 24, 2021

Welcome to an advanced seminar on the topic of Privacy and Public Participation – Dataprotection and Crowdsourced Surveillance with Gerard Jan Ritsema van Eck, Assistant Professor, IT-law department, University of Groeningen, the Netherlands on 24 February 2021 at 13.00 -14.30 (CEST) via Zoom.

Please inform Katarina Fast Lappalainen of your participation by 23 February.

Abstract
In the last decade, what it means to be private in public has been uprooted by smartphones. When we take these machines with us, we also bring their cameras and other embedded sensors into public spaces. This has led corporations and (local) governments to ‘crowdsource their surveillance; a novel surveillance structure in which data is gathered by dispersed people and processed and used by central actors. Crowdsourced surveillance is a cheap and reasonably easy way to collect data on diverse phenomena, which may otherwise be difficult to quantify, including, for example, traffic congestion trends and generalized feelings of (in)security in certain neighbourhoods. People willingly engage in these surveillance networks because they see it as their civic duty, to obtain some benefit or because they are drawn in by gamified aspects.

This puts a novel and unique pressure on public spaces: the watchful eye of single citizens is connected to powerful actors through both direct means and the opaque algorithms. Privacy protection is necessarily weak in public spaces, but the increase crowdsourced surveillance has a considerable impact on social control in public spaces, which is supercharged by the involvement of the state or large corporations. Apart from making public spaces less open from deviation from existing social norms, the unrestricted involvement by anyone means that prejudice and discrimination can run rampant. In spite of this, European Laws on privacy and data protection fail to provide sufficient guarantees for those concerned.

How can we explain the interactions and occasional mismatches between the legal frameworks for privacy and personal data protection that arise in public spaces, as a result of the rise of crowdsourced surveillance?

During the seminar, Gerard Ritsema van Eck will present his research in the field.

The seminar will be held in English.

Biography
Gerard Ritsema van Eck has a background in International Relations, the Arts and Euroculture. He is currently Assistant Professor at the IT-law department of the University of Groeningen, where he specializes in privacy and data protection law. He has recently published a thesis on Privacy and Participation in Public – Data Protection Issues of Crowdsourced Surveillance.

PhD Candidate in Law with a focus on IT Law with the theme of AI

The Department of Law, Stockholm University, announces a position as a doctoral candidate (employed by the Department) in Law with a focus on Law and Informatics with special emphasis on artificial intelligence. The Department of Law is one of the largest departments at Stockholm University with about 200 employees and 6,500 students. More than 100 teachers are engaged full time to teach and to carry out the research on which the teaching is founded. The Faculty employs above 30 professors in different areas. As a doctoral candidate at Juridicum, you will be part of a dynamic environment with high prestige research and a strong international character.

The employment is part of the initiative “The Wallenberg Artificial Intelligence Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS).

Source and more information: https://www.su.se/english/about-the-university/work-at-su/available-jobs/phd-student-positions-1.507588

AI and Climate Change Report Launch: Benchmarking Sweden internationally, Feb 10, 2021

Climate change is one of the biggest issues of our generation – and AI one of our most powerful tools for societal change. What happens when you combine the two?

AI Sweden together with RISE and Stockholm Resilience Center will reveal the key findings of the report AI in the service of the climate during this webinar. We will share insights on Sweden’s potential to lead the development in AI and climate internationally. The report reveals both where we are today and what the next step will be in order to make the urgent progress needed.

When? 10th of February 2021, 08:30 to 09:30
Where? Online, a link will be sent out one day before the event

The 18th International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, Sep 27-30, 2021

In MDAI (Modeling Decisions for Artificial Intelligence) we are particularly interested in the different facets of decision processes in a broad sense. This includes model building and all kind of mathematical tools for data aggregation, information fusion, and decision making; tools to help decision in data science problems (including e.g., statistical and machine learning algorithms as well as data visualization tools); and algorithms for data privacy and transparency-aware methods so that data processing processes and decisions made from them are fair, transparent, explainable and avoid unnecessary disclosure of sensitive information.

The MDAI conference includes tracks on the topics of (i) data science, (ii) machine learning, (iii) data privacy, (iv) aggregation funcions, (v) human decision making, and (vi) graphs and (social) networks. The conference has been since 2004 a forum for researchers to discuss last results into these areas of research. MDAI 2021 is the 18th MDAI conference.

Time : September 27-30, 2021
Place: On-line (+, if possible, hybrid Umeå, Sweden)

Source, call for papers and more information: http://www.mdai.cat/mdai2021/

AI-agendan för Sverige – digital lansering, 23 februari 2021

Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger. AI och automatisering ger vår tids problemlösare bättre förutsättningar att hantera viktiga samhällsutmaningar. För att skapa maximal rörelse i en gemensam riktning har ett 50-tal aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor tagit fram en AI-agenda för Sverige.

AI-agendan innehåller rekommendationer gällande bland annat investeringsbehov och policyutveckling inom en rad områden, formulerade som 23 konkreta förslag. När det nu är dags för nästa steg bjuder vi in dig att vara med på denna viktiga resa för Sverige.

Tid: Tisdagen den 23 februari kl. 09:00-10:30
Plats: Online

Källa och mer information: https://www.ri.se/sv/ai-agendan-for-sverige-valkommen-pa-digital-lansering

Reflektion av AI året som gått och lite om framtiden, 5 feb 2021

Den 1:a januari 2021 publicerade addAI en reflektion av AI året som gått och lite om framtiden.

Under våren arrangeras tre online möten med djupare genomgång av olika områden koppat till en framtid med alltmer avancerade algoritmer. Arrangören kommer både presentera, diskutera och bjuda in gäster och involvera publiken i samtal. Det första mötet är kl. 9 den 5:e februari.

Källa och mer information: https://www.eventbrite.se/e/reflektioner-pa-ai-utvecklingen-biljetter-137277158677

IRI will present a panel at the 14th International Conference Computers, Privacy and Data Protection – CPDP 2021, Jan 27

IRI will present a panel at the 14th International Conference Computers, Privacy and Data Protection – CPDP 2021 Enforcing Rights in a Changing World — Wednesday 27 January 2021 (11.45am) 

DATA PROTECTION BY DESIGN AND BY DEFAULT IN THE POST-COVID WORLD 
Organised by The Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI)

Speakers

  • Moderator Liane Colonna, The Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI), Stockholm University (SE) 
  • Cecilia Magnusson Sjöberg, The Swedish Law and Informatics Research Institute (IRI), Stockholm University (SE); 
  • Athena Bourka, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) (EU);  
  • Achim Klabunde, Advisor to the Supervisor on Data Protection and Technology (EPDS) (EU)
  • Jade Bui, Norwegian Data Protection Authority (NO)

Data Protection by Design and by Default (DPbDD) refers to the design and existence of embedded measures and safeguards and mechanisms that effectively protect thepersonal data protections principles, the rights and the freedoms of the data subject to data protection throughout the processing lifecycle of an application, service or product. In many ways, DPbDD can be seen as the sleeping giant of the GDPR: the entire burden of compliance hinges on this article where the data controller must design appropriate technological and organizational measures to address not just the core data protection principles listed in Article 5 but also the rights and the freedoms of the data subject and the requirements of the GDPR in general. This panel will consider the scope and enforcement of Article 25, particularly in the context of the pandemic and in the post-pandemic context. The discussion will cover issues including:  

  • What are the specific roles, responsibilities and liabilities of controllers, processors, hardware and software providers etc. when it comes to implementing this legal requirement? 
  • What does the concept of “the state of the art” mean and, who should be responsible for driving it? 
  • How should controllers demonstrate the effectiveness of a safeguard or measure? 
  • What is the relationship between AI and DPbDD?

More information on CPDP 2021: https://www.cpdpconferences.org

Cecilia Magnusson Sjöberg är ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Den 10 december presenterade Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 42 nya ledamöter, varav två är från Stockholms universitet. De nyinvalda från Stockholms universitet är Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Institutionen för miljövetenskap samt Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Juridiska institutionen.

Källa och mer information: https://www.su.se/nyheter/nya-ledam%C3%B6ter-fr%C3%A5n-stockholms-universitet-i-iva-1.531592